คอร์สอบรมสัมมนา

 🔴คอร์สอบรม เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ลายนิ้วมือ

💞"ค้นพบศักยภาพที่ซ่อน พรสวรรค์ที่มี ของแต่ละบุคคล"
  ด้วยวิทยาศาสตร์ลายนิ้วมือ (Dermatoglyphics Fingerprint)

💢คลิก ลงทะเบียน💢

💢ตั้งแต่บัดนี้ - 25 พ.ค.66 เพื่อรับชุดสื่อและอุปกรณ์การเรียน

💢4 มิ.ย.66 พบกัน เพื่อลงโปรแกรมและฝึกปฎิบัติ

 

💢เหมาะสำหรับ
  ✅การค้นพบพรสวรรค์และรู้จักตัวเอง ของผู้เข้าอบรม
  (ค้นพบพรสวรรค์ด้านอาชีพที่ใช่ เพื่อสร้างรายได้ที่ชอบ ต่อยอดอาชีพ ธุรกิจการงาน)
  ✅ครูแนะแนว ทุกระดับชั้น เพื่อเป็นเครื่องมือนำไปใช้ค้นหาพรสวรรค์ให้กับเด็กนักเรียน และแนะแนวด้านการเรียนสู่อาชีพที่เหมาะสม
  (ค้นพบพรสวรรค์ที่ซ่อนไว้ นำไปใช้ให้เต็มศักยภาพ เพื่ออนาคตที่เป็นเลิศ)
  ✅ผู้ประกอบการ /หรือหน่วยงาน HR ขององค์กร
 (เป็นเครื่องมือสำหรับใช้เพื่ออ่านคนออก บอกคนได้ ใช้คนเป็น-ค้นพบพรสวรรค์ ลักษณะนิสัย พรสวรรค์ด้านอาชีพ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ)

💢อุปกรณ์การปฏบัติงานและสิ่งที่จะได้รับสำหรับผู้เข้าอบรม
  ✅อุปกรณ์เครื่องมือสแกนลายนิ้ว  (ฟรี)
  1.Software BraintenScan Fingerprint(ลิขสิทธิ์)  มูลค่า 9,900 .-
  2.เครื่องสแกนลายนิ้ว  ZK 4500  1 เครื่อง  มูลค่า 3,000 .-
  3.รายงานวิเคราะห์ลายนิ้ว(ผู้เข้าร่วมอบรมหรือบุคคลอื่นก็ได้) ฉบับ pdf 1 รายงาน มูลค่า 3,900 .-
💢การฝึกอบรม ข้อมูลความรู้ที่จะได้รับ
  1.อบรมออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ลายนิ้วมือ ลักษณะจำเพาะของลายนิ้วมือแบบต่างๆ ลายนิ้วเชื่อมโยงกับระบบประสาทสมองอย่างไร
     และทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ ความเข้าใจ ( Ebook และคลิปVideo เรียนตามคลิปด้วยตนเอง)
  2.ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ  ฝึกสแกนลายนิ้ว และวิเคราะห์ลายนิ้วมือ 10 นิ้ว(ปัญญา 10 ด้าน)เชื่อมโยงกับสมองอย่างไร
  3.รับรายงานวิเคราะห์ลายนิ้วฉบับ pdf ของตนเอง(หรือบุคคลอื่น) และฝึกวิเคราะห์รายงาน

💢กำหนดการอบรม ภาคทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ
  เมื่อลงทะเบียนชำระเงินแล้ว จะได้รับ
  1.รับชุดสื่อการเรียน Ebook + คลิปVideo การเรียน
  2.เข้ารับการสแกนลายนิ้วเพื่อออกรายงานวิเคราะห์ pdf
  3.รับชุดอุปกรณ์เครื่องมือสแกนลายนิ้ว

💢สิทธิพิเศษกรณีผ่านการอบรมเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้ว สามารถนำความรู้ไปต่อยอดสร้างรายได้ในการแนะนำบุคคลอื่นเพื่ออกรายงานวิเคราะห์ในราคาพิเศษ
✅ออกรายงาน pdf ราคา 2,500.- (ราคาปกติ 3,900.-)
✅ออกรายงาน pdf + เล่มรายงาน 3,000.-(ราคาปกติ 5,900.-)
✅เครื่องสแกน+พร้อม Software BraintenScan 3,500.-(ราคาปกติ 9,900.-)
--
💢เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้การค้นพบพรสวรรค์ อัจฉริยะภาพของบุคคล ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
 ✅ลงทะเบียน เพียง 9,900 .- (ราคราปกติ 20,100 บาท)
 ✅ลิ้งลงทะเบียน  https://forms.gle/HK62dhyNrcxSWGn38
 ✅สอบถามเพิ่มเติม 092 494 5445


พิสูจน์ความแม่นยำ ผลการสแกนลายนิ้วมือเบื้องต้น ให้คะแนนเต็ม 100

 

ค้นพบพรสวรรค์ที่ซ่อนไว้ นำไปใช้ให้เต็มศักยภาพ เพื่ออนคตที่เป็นเลิศ

คลิป Video ..ประสบการตรงจากผู้ที่เคยสแกนและวิเคราะห์ลายนิ้วมือ ให้คะแนน 90-100 %

ฝึกสแกนลายนิ้วมือคอร์สอบรมผู้เชี่ยวชาญ

ภาพตัวอย่างการฝึกสแกนในคอร์สอบรมผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์ลายนิ้วมือ 

อบรมค้นหาพรสวรรค์ผ่านลายนิ้วมือ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ลายนิ้วมือ กับคุณครู ในงาน Educa 2019


 

 

 

 

 

@brainten   

Tel:092 494 5445 ,092 445 9874

ทุกคนที่เข้าอบรมหลักสูตรนี้ จะได้รับรายงานวิเคราะห์ลายนิ้วมือของตัวเอง 1 รายงาน pdf (ฉบับเต็ม 33 หน้า) /
พร้อมฝึกอบรมเป็นผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ และฝึกสแกนลายนิ้วมือไปสแกนลายนิ้วและวิเคราะห์หาพรสวรรค์ให้บุคคลอื่นๆ ได้

ตัวอย่างรายงานวิเคราะห์ฉบับเต็ม  1 คน จำนวน 33 หน้า                          ลายนิ้วพี่น้องครอบครัวเดียวกัน
                           (คลิกที่ปกรายงานเพื่อเข้าไปดูรายงานฉบับเต็ม) อายุน้อย 100 ล้านผ่านลายนิ้วมือ  รายงนวิเคราะห์  อายุน้อย 100 ล้าน        

รายงานวิเคราะห์ลายนิ้วมือฉบับภาษา อังกฤษเบรนเท็นสแกน  มีรายงานให้เลือกได้ 2แบบคือ รายงานฉบับภาษาอังกฤษ / หรือฉบับภาษาไทย


ตัวอย่างคอร์สอบรม

 

 คอร์สอบรมฟรี  ออนไลน์  ค้นหาพรสวรรค์ ปั้นอาชีพสู่โลกอนาคต 

ทุกวันอังคาร  เวลา 20.00 - 22.00 น.

ลงทะเบียนฟรี

 Workshop  "ค้นพบพรสวรรค์ สร้างงานสร้างอาชีพสู่โลกยุคใหม่่"

รับเพียง 20 ที่นั่ง   พบกัน  20 มีนาคม 2565  เวลา 13.00-16.00 น.

ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง

ค้นพบอาชีพจากลายนิ้วมือฟรี

workshop ค้นพบอาชีพใหม่

 คอร์สอบรมฟรี  ออนไลน์  ค้นหาพรสวรรค์ ปั้นอาชีพสู่โลกอนาคต 

ทุกวันอังคาร  เวลา 20.00 - 22.00 น.

ลงทะเบียนฟรี

 Workshop  "ค้นพบพรสวรรค์ สร้างงานสร้างอาชีพสู่โลกยุคใหม่่"

รับเพียง 20 ที่นั่ง   พบกัน  20 มีนาคม 2565  เวลา 13.00-16.00 น.

ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง

คอร์สอบรมสร้างงาน สร้างอาชีพสแกนลายนิ้วมือ แฟนไชส์เบรนเท็น หุ้นส่วนกับเบรนเท็น เป็นตัวแทนเบรนเท็น
 

คอร์สอบรมพิเศษ "ค้นพบพรสวรรค์ปั้นอาชีพใหม่สู่โลกอนาคต"

ด้วยวิทยาศาสตร์ลายนิ้วมือ

"ค้นพบพรสวรรค์ สร้างงานใหม่ สร้างรายได้ให้กับตนเอง"

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

เป็นตัวแทน สแกนลายนิ้ว  " แฟรนไชส์มาแรง แฟรนไชส์สแกนลายนิ้วมือ "

ด้วยวิทยาศาสตร์ลายนิ้วมือ

สร้างงาน  สร้างรายได้  สร้างอาชีพใหม่  อาชีพเสริมให้กับตนเอง/ครอบครัว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ลายมือพยากรณ์ลายมือ http://www.handhoro.com/web2012/         

เกี่ยวกับเรา

BrainTen รับสแกนลายนิ้วมือและออกรายงานวิเคราะห์ เพื่อค้นหาพรสวรรค์ที่ซ่อนไว้แล้วนำไปใช้ให้เต็มศักยภาพ สร้างอนาคตที่ยอดเยี่ยม  แต่ละบุคคลล้วนมีความแตกต่างมีศักภาพในแบบของตนเอง การค้นพบอัจฉริยภาพ ความถนัด ความสามารถเฉพาะบุคคลที่มีมาแต่กำเนิดจึงเสมือนหนึ่งเราได้ค้นพบแผนที่ชีวิตของตนเอง มี GPS ที่จะนำพาเราไปสู่เป้าหมายได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
ดูเพิ่มเติม 

BrainTen

ศูนย์ สแกนลายนิ้วมือค้นพบพรสวรรค์
อัจฉริยภาพ ความถนัดของบุคคล ทุกเพศ ทุกวัย

Meeting Mall บางอ้อ เลขที่ 572 ชั้น 2 ห้อง 610 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 94 (ติดดับเพลิงบางอ้อ) แขวงบางอ้อ เขต บางพลัด กทม. 10700

 MRT สถานีบางอ้อ  / รถแมล์ 203,18, 175

  09 2494 5445 , 09 445 9874
  LINE OA :@brainten
  brain10ten@gmail.com