ลายนิ้ว 10,000 ล้าน

ลูกค้าที่ประทับใจในเบรนเท็น

มีบุคคลสำคัญจำนวนมากที่เคยมารับการสแกนลายนิ้วมือกับ เบรนเท็น และทราบว่าพรสวรรค์ด้านที่เด่นของตนเองคืออะไร

ทำให้มั่นใจในสิ่งที่ทำอยู่และสิ่งที่กำลังจะทำต่อไป ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือนักธุรกิจผู้ประกอบการ การรู้จักตนเอง การค้นพบศักยภาพของตนเอง

เสมือนได้ค้นพบรหัสลับทางสมองเป็นเข็มทิศและแผนที่ชีวิตในการนำพาตนเองไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จได้อย่างแน่นอน

หนึ่งในกรณีตัวอย่างของผู้ประสบผลสำเร็จระดับโลกที่เคยวิเคราะห์ลายนิ้วมือกับเบรนเท็น

----

(ผมได้ขออนุญาตเผยแพร่ เพื่อเป็นวิทยาทานกับเจ้าของรายงานนี้แล้ว และขอขอบพระคุณท่าน มา  ณ ที่นี้ด้วยอีกครั้งหนึ่ง

และรวมถึงขอบพระคุณที่ท่านเชื่อมั่นและไว้วางใจพาครอบครัวมาสแกนลายนิ้วมือและออกรายงานกับ Brain Ten ครับ)

ผลวิเคราะห์ลายนิ้วมือ เจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการระดับ 10,000 ล้าน

ขอสงวนชื่อ-นามสกุลจริง

 

Brainten ขอขอบพระคุณท่าน --- ที่ให้ความไว้วางใจ มารับบริการออกรายงานกับเรา และยังเชื่อมั่นนำลูกสาวมาออกรายงานด้วย นอกจากนั้น ท่านยังยินดีให้เผยแพร่เป็นวิทยาทาน ในการศึกษาวิเคราะห์ลายนิ้วมือเพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษาของไทยต่อไปในอนาคต.

 


 ท่านเจ้าของรายงานนี้...

 ผู้เริ่มประกอบการและสร้างตัวเองจากสิ่งที่ไม่มี จนกระทั้งเป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือประมง ขยายไปทั่วโลก มูลค่ากว่า 10,00ล้านบาท
ศักยภาพและความสมารถจากลายนิ้วมือ เป็นข้อบ่งชี้ที่เห็นได้ชัดน่าศึกษาเรียนรู้ เพื่อประเมินตนเองว่ามีศักยภาพแบบนี้หรือไม่ คุณอาจมีศักยภาพเป็นเจ้าของธุรกิจหลัก 1,000 หรือหลัก 10,000 ล้านก็เป็นได้นะครับ

การสแกนและการออกรายงานวิเคราะห์ลายนิ้วมือของ คุณ***** มีข้อสังเกตถึงความพิเศษของลายนิ้วมือดังนี้

1.ลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว(ปัญญา 10 ด้าน)สแกนตอนอายุ 67 ปี มีลายเส้นคมชัด มีความต่อเนื่อง สื่อถึงคุณภาพและศักยภาพที่นำมาใช้ได้เต็ม(เส้นรบกวนมีตามอายุที่เพิ่มขึ้น)

2.มีค่าTRC(เส้นรอบวงจำนวนมาก) สื่อถึงขีดความสามารถในการเรียนรู้และการนำพาตัวเองเข้าสู่ความสำเร็จได้ตามศักยภาพที่่มีมาก

3.เป็นกลุ่มลายก้นหอยทุกนิ้ว กลุ่มลายก้นหอยคือกลุ่มลายนิ้วที่มีศักที่โดดเด่นในการแข่งขัน  การเป็นผู้นำ  การเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆได้ดีเยี่ยมตามพหุปัญญา 10 ด้านที่เกี่ยวข้องกัน

ตัวอย่างลายนิ้วมือบางส่วน

 

ตัวอย่างผลรายงานวิเคราะห์ลายนิ้วมือของ คุณ****** (บางส่วนพอสังเขป)

1.ประเภทลายนิ้วและค่าTRC

จำนวนค่า TRC รวมหมายถึงศักยภาพโดยรวม  ปกติทั่วไป แต่ละนิ้วมีค่าตั้งแต่ 15 ถือว่าดี  18 ดีมาก 22 ขึ้นไปพิเศษดีเยี่ยม

จะสังเกตได้ว่าทุกนิ้วมีค่าTRC มากกว่า 22

 พรสวรรค์ลายนิ้ว10000ล้าน ศักยภาพรวมจาก

2.ประเภทลายนิ้วและค่า TRC ที่เชื่อมโยงกับพหุปัญญา 10 ด้าน

  ปัญญา ทั้ง 10 ด้านจากลายนิ้วจะเป็นข้อบ่งชี้ถึงความฉลาดด้านต่างๆ ของบุคคลนั้น ๆ แต่ละนิ้วจะมีความเกี่ยวข้องกับความฉลาดตามที่ระบุไว้  คนที่จะเป็นผู้ประกอบการได้สังเกตที่หัวแม่มือทั้งซ้ายและขวา ถ้านจำนวนTRC มากถึง 20 ขึ้นไป มักจะมีศักยภาพในการเป็นเจ้าของหรือผู้ประกอบการได้ดีกว่า

พรสวรรค์ทั้ง10ด้านจากลายนิ้ว

3.สรุปภาพรวมการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ 1

   ศักยภาพโดยรวมคือค่า TRC ทุกนิ้วรวมกันแล้ว ผลรวมตั้งแต่ 150 ขึ้นไปถือว่าดี  180 ดีมาก ถ้า 222 ขึ้นไปถือว่ามีความพิเศษดีเยี่ยมซึ่งหมายถึงเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ การดำเนินงาน การบริหารจัดการได้ดีและรวดเร็ว จะเห็นว่าศักยภาพโดยรวมของท่านนี้ ภาพรวมถึง 251

สูงกว่าค่าเฉลี่ยค่อนข้างมาก

 พรสวรรค์ศักยภาพการเรียนรู้เร็วหรือช้าจากลายนิ้ว

4.สรุปภาพรวมการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ 2 ความสัมพันธ์ของสมองซีกซ้ายกับสมองซีกขวา

  สมองซีกซ้าย 49 สมองซีกขวา 51 ซึ่งมีค่าต่างกันเล็กน้อย คือ 2 (ไม่เกิน 5 ถือว่าปกติ การทำงานการถ่ายเทข้อมูลสมองสองด้านสมดุล)

 ลายนิ้ววัดค่าสมองซีกซ้ายกับสมองซีกขวา

5.สรุปภาพรวมการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ 3  ศักยภาพการทำงานของสมองส่วนต่างๆ จากผลการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ

  การประมวลผลจากระบบคอม ฯ ลายนิ้วมือบอกถึงศักยภาพสมองส่วนต่างๆ การทำงานที่สัมพันธ์หรือมีค่าไม่แตกต่างกันมากนักตามกรณีนี้ถือว่าเป็นกรณีที่พิเศษดีเยี่ยม

 

วัดค่าศักยภาพการทำงานสมองส่วนต่างๆ

6.สรุปภาพรวมการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ 4( IQ EQ AQ CQ รู้ได้จากการสแกนลายนิ้วมือ)

  ค่า Q (Quotient) ความฉลาดทางสติปัญญาด้านต่างๆ ระบบจะคำนวณจากค่า TRC ซึ่งจะได้ผลที่แม่นยำ เมื่อทราบแล้วเจ้าของรายงานสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพด้านที่เด่น แก้ไขข้อด้อยได้เป็นอย่างดี

 

IQ EQ AQ CQ วัดค่าได้จากลายนิ้วมือ

7.สรุปภาพรวมการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ 5( 10 ลำดับกลุ่มอาชีพที่ถนัด จากพหุปัญญาด้านที่เด่นและรองลงไป)

กรณีจากตารางนี้จะเห็นได้ว่า คุณ*** ได้ประกอบอาชีพปัจจุบันตามพหุปัญญาลำดับที่ 1 และลำดับที่ 3

ตรวจอาชีพจากลายนิ้วมือได้แม่นยำมาก

6.สรุปภาพรวมการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ  6 ( 20 ลำดับกลุ่มอาชีพที่เหมาะสมเพื่อเป็นทางเลือกจากการวิเคราะห์ ฯ)

กรณีนี้  ระบบการวิเคราะห์จะประมวลตามสถิติกลุ่มและลักษณะอาชีพให้โดยอัตโนมัติ

20อาชีพที่เหมาะสมเช็คได้จากลายนิ้วมือ

ตัวอย่างรายงานวิเคราะห์ลายนิ้วคนรวย 10,000 ล้าน

ตัวอย่างรายงานวิเคราะห์ลายนิ้วผู้ออกเหรียญ Bitcoin (ETA Coin) รายแรกของประเทศไทย

 

 

 


หมายเหตุ รายงานวิเคราะห์นี้ จัดทำขึ้นจากประสบการณ์ตรง ประกอบกันด้วยองค์ความรู้จากหลายแหล่งความรู้กล่าวคือได้ศึกษาหาความรู้จากหลายองค์กรที่เผยแพร่ความรู้เชิงวิชาการในการวิเคราะห์ลายนิ้วมือและออกรายงานเพื่อแสดงศักยภาพทางสมอง การเรียนรู้ อาชีพการงาน มีทั้งที่เป็นภายในประเทศและจากต่างประเทศ รวมถึงประสบการณ์ในการนำมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ลายนิ้วมือผสมผสานกับการวิเคราะห์ลายมือให้ลูกค้าที่มาพบเพื่อดูลายมือเป็นจำนวนมาก กระทั่งได้ข้อสรุปที่แน่ชัดแล้วว่า ลายนิ้วมือแสดงถึงศักยภาพทางการเรียนรู้ พรสวรรค์ด้านต่างๆ ที่ติดตัวมาแต่กำเนิดของแต่ละบุคคลหรือสรุปง่าย ๆ ก็คือ "ลายนิ้วมือคือความเก่ง" ซึ่งความเก่งนี้ก็ถือเป็นกุญแจสำคัญดอกแรกที่จะไขประตูสู่ทางสำเร็จได้ แต่ยังมีกุญแจอีกดอกที่จะนำมาไขประตูสู่ความสำเร็จ ร่ำรวย มั่งคั่ง คือศาสตร์ด้านลายมือการวิเคราะห์ลายมือ (ลักษณะมือ เนินในมือ ผิวมือ เส้นในมือ) สรุปก็คือ "ลายมือสื่อถึงความเฮง"

      ด้วยเพราะเห็นว่าการวิเคราะห์ลายนิ้วมือเป็นวิทยาศาสตร์ ที่มีเงื่อนไขหรือตัวแปรไม่มากนัก ผลวิเคราะห์สามารถนำไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ เป็นประโยชน์อย่างมากในการที่จะค้นหาศักยภาพของแต่ละบุคคล  จึงอยากให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงและได้ใช้ประโยชน์จากศาสตร์นี้ ด้วยความตั้งใจและมีวัตถุประสงค์ในการออกรายงานวิเคราะห์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลแต่ราคาไม่แพง จึงได้ทำการลงมือเขียนโปรแกรมความเชื่อมโยงต่างๆ และประมวลผลวิเคราะห์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์(เคยมีประสบการณ์ในการทำโปรแกรมวางระบบบัญชีประมาณ 5 ปี วางระบบให้หลายหน่วยงาน) แล้วนำมาเปรียบเทียบกับรายงานที่หลายองค์กรจัดทำไว้ ก็ได้ผลลัพธ์ที่จำเป็นและสำคัญที่ไม่แตกต่างกัน  จึงปรับปรุงพัฒนารูปแบบต่างๆ ให้เหมาะและทดลองออกรายงานฟรีให้เด็กนักเรียนจำนวนมาก โดยประกาศรับสแกนผ่านสื่อออนไลน์มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนมากและทำต่อเนื่องมา.. ผู้ปกครองพาลูกหลานมาแสกน...(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)  จากนั้นก็ได้เปิดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการพร้อมออกรายงานวิเคราะห์แบบเต็มรูปให้ผู้เข้าอบรมมาระยะเวลาหนึ่ง ผลตอบรับยอดเยี่ยมมากและได้รับผลตอบรับที่ยืนยันความถูกต้องแม่นยำจากผู้ที่เข้ามารับบริการออกเล่มรายงานวิเคราะห์จากหลากหลายอาชีพ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม) กระทั้งถึงปัจจุบันนี้ ได้รับความเชื่อมั่นและเชื่อถือขยายวงกว้างออกไปมากขึ้นเรื่อยๆ   จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้

อ.ธนพงศ์  หลักนครพล

ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ www.BrainTen10.com

ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ลายมือ www.handhoro.com          

 

เกี่ยวกับเรา

BrainTen รับสแกนลายนิ้วมือและออกรายงานวิเคราะห์ เพื่อค้นหาพรสวรรค์ที่ซ่อนไว้แล้วนำไปใช้ให้เต็มศักยภาพ สร้างอนาคตที่ยอดเยี่ยม  แต่ละบุคคลล้วนมีความแตกต่างมีศักยภาพในแบบของตนเอง การค้นพบอัจฉริยภาพ ความถนัด ความสามารถเฉพาะบุคคลที่มีมาแต่กำเนิดจึงเสมือนหนึ่งเราได้ค้นพบแผนที่ชีวิตของตนเอง มี GPS ที่จะนำพาเราไปสู่เป้าหมายได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
ดูเพิ่มเติม 

BrainTen

ศูนย์ สแกนลายนิ้วมือค้นพบพรสวรรค์
อัจฉริยภาพ ความถนัดของบุคคล ทุกเพศ ทุกวัย

Meeting Mall บางอ้อ เลขที่ 572 ชั้น 2 ห้อง 610 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 94 (ติดดับเพลิงบางอ้อ) แขวงบางอ้อ เขต บางพลัด กทม. 10700

 MRT สถานีบางอ้อ  / รถแมล์ 203,18, 175

  09 2494 5445 , 09 953 6364
  LINE OA :@brainten
  brain10ten@gmail.com