กิจกรรม Scan Event

ประวัติ อ.ธนพงศ์ หลักนครพลกิจกรรมและการออกงาน Event

Brainten "เบรนเท็น"  มีทีมงานที่มีความพร้อมในการจัดกิจการกรรมเพื่อการส่งเสริม สนับสนุนในการค้นหาพรสวรรค์ ศักยภาพ ความถนัดของเด็กและผู้ใหญ่ทุกเพศทุกวัย  ทั้งที่เป็นโรงเรียน ตั้งแต่อนุบาล- ระดับอุดมศึกษา รวมถึงจะเป็นสถาบัน หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ก็ยินดีให้บริการ

ทีมงานเบรนเท็น มีผู้เชี่ยวชาญในการสแกนลายนิ้วมือและให้คำแนะนำวิเคราะห์ผลสแกนที่เกี่ยวข้องกับพหุปัญญา 10 ด้านจาก 10 นิ้วเบื้องต้นในของแต่ละคนที่รับการสแกน   และมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญบรรยายวิเคราะห์เป็นกลุ่มให้ในกรณีที่เป็นโรงเรียน สถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กร

วิทยาศาสตร์ลายนิ้วมือในงาน Educa 2019

วิทยาศาสตร์ลายนิ้วมือ ในงาน Educa 2019 (16-18 ต.ค.2562)


 พรสวรรค์ค้นพบได้จากลายนิ้วมือ "ค้นพบพรสวรรค์ปั้นดาวล้านดวง" GTO Academy ร่วมกับ Brainten Scan

อบรม วิทยาศาสตร์ลายนิ้วมือ ให้กับ Leader GTO เพื่อสานฝัน ค้นพบพรสวรรค์ปั้นดาวล้านดวง ประดับฟ้าเมื่องไทย

ขอบคุณท่าน ดร.ดรัณ เตชะโสภณวณิช
ผอ.นก นภาพร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการ GTO​ Academy​
และทีมงาน Leader GTO ทุกท่าน
ที่ทุ่มเทจริงจังกับนี้คอร์ส 2 วัน (7-8 ธ.ค.62) เป็นพิเศษ ภายใต้โครงการ "ค้นพบพรสวรรค์ ปั้นดาว ๑ ล้านดวง" ผ่านการสแกนลายนิ้วมือ
รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจ ในการเป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้ อย่างมาก เบรนเท็น แสกน และสถาบัน GTO มีเป้าหมายและอุดมการณ์เดียวกันคือพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ให้เป็นเลิศทุก ๆ ด้าน เพื่อความสุข ความสำเร็จของตัวบุคคลเอง ซึ่งผลดีต่อครอบครัว ต่อสังคม และต่อประเทศชาติต่อไป.

GTO Academy & Brainten Scan ค้นพบพรสวรรค์ปั้นดาวล้านดวง


อ.ธนพงศ์  หลักนครพล ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ

อ.ธนพงศ์ หลักนครพล

(ผู้อำนวยการ บ.เบรนเท็น สแกน จก.)

ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ

ทีมงานสแกนลายนิ้วมือค้นพบพรสวรรค์ โดย เบรนเท็น
ทีมสแกนพรสวรรค์ "เบร็นเท็น"

กิจกรรม สแกนพรสวรรค์เด็ก 1 ขวบที่ ร.พ.เปาโลพหลโยธิน (24 ก.พ.2561)
พรสวรรค์ค้นพบได้ตั้งแต่เด็กเล็ก - มอบรายงานสแกนศักยภาพ พรสวรรค์เด็กชนะเลิศ

 เบรนเท็น มอบรางวัล ออกเล่มรายงานวิเคราะห์ลายนิ้วมือให้เด็ที่ชนะเลิศ

 

ค้นหาพรสวรรค์ สแกนลายนิ้วมือฟรี 10 นิ้ว และออกรายงานวิเคราะห์

 ทีมงาน เบรนเท็น  สแกนลายนิ้วมือ 10 นิ้ว เพื่อวิเคราะห์หาศักพยภาพจากพหุปัญญา 10 ด้านของเด็ก อายุ 1 ขวบ


กิจกรรมการกุศล สแกนและวิเคราะห์ลายนิ้วมือฟรี 10 นิ้ว

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์พลังจิต 8-11 พ.ย.2560

รวมถึงการออกรายงานวิเคราะห์ในราคาพิเศษ สำหรับผู้ต้องการออกรายงายวิเคราะห์ ฯ

 ค้นหาพรสวรรค์ ศักยภาพ-กิจกรรมสแกนลายนิ้วมือฟรี 10 นิ้วและออกรายงานวิเคราะห์


กิจกรรมสแกนลายนิ้วมือและวิเคราะห์ฟรี  วันแม่แห่งชาติ ที่สถาบันแม่ชีไทยศาลายา www.thainun.com (12 ส.ค.2560)

สแกนลายนิ้วมือฟรี 10 นิ้ว และวิเคราะห์ฟรีการกุศล


กิจกรรมสแกนและออกเล่มรายงานเล่มฟรี เด็กนักเรียนระดับประถม-มัธยมปลาย  26 พ.ค.2559

ค้นหาพรสวรรค์ ศักยภาพ กิจกรรมสแกนลายนิ้วมือฟรี 1 นิ้วและออกรายงานวิเคราะห์ ฟรี


สแกนลายนิ้วมือฟรีและออกรายงานที่ สมาคม ETA ครั้งที่ 1-5 ( เม.ย.-ธ.ค.ปี 2561)

สมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยว 


ขอบคุณ กิจกรรม “Sahapat Admission” ครั้งที่ 21
http://www.sahapatadmission.com/timetable
ขอบคุณ ดร.ณัฏฐชา  พฤกษ์กานนท์ (อุ๋ย) คณะวิศกรรมศาสตร์ ม.หอการค้า
ขอบคุณทีงาน Nation TV
ที่ให้โอกาสดี ๆ กับเยาวชน ในการค้นหาศักยภาพและตัวตนของเด็กนักเรียน

 “Sahapat Admission” ครั้งที่ 21

ทีมงาน เบรนเท็น สแกน  ได้ร่วมกิจกรรมสแกนหาพรสวรรค์
สร้างความมั่นใจในการก้าวเดินไปสู่เป้าหมายของเด็ก นักเรียนที่กำลังเตรียมความพร้อม
เพื่อก้าวเข้าสู่รั้วมหาวทิยาลัย เพื่อสร้างโอกาสในการตามล่าฝันปั้นดวงดาวของตนเอง
สแกนลายนิ้วมือ ให้น้องๆ ทั้ง 10 นิ้ว พร้อมแนะนำพรสวรรค์ด้านทีเด่นเพื่อกำหนดทิศทางของตนเอง
รวมถึงปรับปรุงพัฒนาด้านที่ด้อยให้มีศักยภาพมากขึ้น


สแกนค้นพบพรสวรรค์ปั้นดาวล้านดวง

สแกนค้นพบพรสวรรค์ปั้นดาวล้านดวง

20 ต.ค.2561 เบรนเท็นสแกน ร่วมกับ มูลนิธิศูนย์บูรณาการและพัฒนามนุษย์
สแกนลายนิ้วมือ 10 นิ้วพร้อมวิเคราะห์หาศักยภาพให้เด็ก อนุบาล-ประถม-มัธยม


 Nation fan day & brainten scan

 

nation fan day & brainten scan

ขอบคุณ กิจกรรมเนชั่นแฟนเดย์ 2018  เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.61
การสแกนลายนิ้วมือ เพื่อค้นหาศักยภาพและรู้จักตัวเองโดยทีมงาน
ผู้เชี่ยวชาญของ เบรนเท็น สแกน   ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้คนที่เข้า
ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทุกเพศ ทุกวัย  รวมถึงบุคคล VIP ของ Nation
ก็ได้ทดลองทดสอบความแม่นยำในการสแกนลายนิ้วมือด้วยตัวเอง ครับ
โปรดติดตาม และพบกันในโอกาสต่อไป นะครับ


 

ขอขอบคุณ  คุณสุริยา   ชิณณะพงศ์  
ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ขอขอบคุณ คุณสุญาดา  เฮงชัยโย  -รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
ขอขอบคุณ คุณอิ่มใจ   ดีไสว  -หัวหน้างานแนะแนว


       ขอบคุณที่ท่าน ให้โอกาส เบรนเท็ น สแกน  สแกนลายนิ้วมือเด็กนักเรียน  ในงานกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพของนักเรียน
ระดับมัธยม ศึกษา  เพื่อเลือกแนวทางในการศึกษาต่อและเปิดโลกกว้างสู่อนาคต เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561
ขอบคุณผู้ปกครองและนักเรียนที่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก รอคิวต่อแถวรอเข้ารับการสแกนฟรี 10 นิ้ว
      เพื่อค้นหาศักยภาพพรสวรรค์ด้านที่เด่นของตัวเอง และได้เป็นแนวทางในการเลือกสายการเรียน
ให้สอดคล้องกับอาชีพการงานทีที่ตนเองรักชอบ
เบรนเท็นสแกน  หวังว่าทุกคนที่ผ่านการสแกนลายนิ้วมือและทราบถึงศักยภาพของตนเองแล้วจะได้มั่นใจในสายการเรียน
และอาชีพการงานที่เรารักชอบแล้ว เพื่อพัฒนาไปสุ่ความเป็นเลิศได้อย่างแน่นอน
อย่างไรก็ตามต้องขออภัยในความไม่สะดวกและไม่สามารถสแกนได้ทั่วถึง เนื่องจากนักเรียนมีจำนวนมาก
     และหวังว่าจะได้มีโอกาสไปสแกนเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป   

สแกนลายนิ้วมือค้นหาพรสวรรค์เด็กระดับมัธยมปลาย

สแกนลายนิ้วมือค้นหาพรสวรรค์เด็กระดับมัธยมปลาย

สแกนลายนิ้วมือค้นหาพรสวรรค์เด็กระดับมัธยมปลาย

ทีมงานเบรนเท็น เตรียมสแกนลายนิ้วมือ

เริ่มลงมือสแกนฟรี 10 นิ้ว ทั้งผู้ปกครองและเด็นนักเรีย รวมถึงวิเคราะห์เบื้องต้นให้กับทุกคน

สแกนลายนิ้วมือค้นหาพรสวรรค์เด็กระดับมัธยมปลาย

สแกนลายนิ้วมือค้นหาพรสวรรค์เด็กระดับมัธยมปลาย


 

ขอบคุณกิจกรรมดี ๆ ที่ Kizventure Park  ในวันที่ 2-3 ก.พ.62

สแกนฟรี 10 นิ้วพร้อมวิเคราะห์ศักยภาพ พรสวรรค์ ให้กับครอบครัว
พ่อ- แม่-ลูก  หลังจากรับผลสแกนแล้วคุณพ่อกับคุณแม่และลูกรักได้รู้จักกันมากขึ้นเข้าใจตนเองและคนในครอบครัวได้อย่างถูกต้องตรงกัน ได้แนวทางในการสื่อสารระหว่างกันสร้างความรักความสัมพันธ์ในครอบครัว  ที่สำคัญรู้ศักยภาพพรสวรรค์ด้านที่เด่นเพื่อการพัฒนา
ให้เป็นเลิศได้  พิเศษที่สุดคือได้ทราบถึงสุขภาพผ่านลายนิ้วมือของแต่ละคนได้ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขหรือหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงได้เป็นอย่างดี
ขอบคุณพ่อแม่ผู้ปกครองที่พาบุตรหลานไปสแกนออกเล่มรายงานกับเบรนเท็น   และหวังว่าคงมีโอกาสพบกันอีกในโอกาสต่อไป.

ค้นหาพรสวรรค์ปั้นดวงดาวให้ลูกรัก 

ค้นพบศักยภาพ พรสวรรค์ผ่านการสแกนลายนิ้วได้ทั้งครอบครัว  สร้างความรัก ความสัมพันธ์ ปั้นดวงดวงของลูกรัก

สแกนลายนิ้วสร้างความรักความสัมพันธ์ในครอบครัว

พรสวรรค์หากค้นพบเมื่ออายุน้อยก็ 100 ล้าน

พรสวรรค์หากค้นพบเมื่ออายุน้อยก็100ล้าน


ขอขอบพระคุณขอบคุณ พ.อ.นพ.บวร แมลงภู่ทอง และภรรยา
โครงการครอบครัวสร้างชาติที่ ร.พ.เปาโล โชคชัย 4
"อนาคตของเด็ก ๆ นั้นไม่ใช่แค่เพียงการอ่านออกเขียนได้ คิดคำนวณเป็น หรือเป็นเด็กเรียนเก่ง เพราะการคิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น และแก้ปัญหาเป็นจะทำให้ พวกเขาเหล่านั้นประสบความสำเร็จในชีวิตได้ "
นพ.บวร จึงไม่หยุดที่จะคิดค้นและหาวิธีต่างๆ มาเพื่อรักษาและพัฒนาสุขภาพเด็กไม่ว่าจะเป็นทางร่างกาย สมอง และจิตใจ   

"ค้นพบพรสวรรค์สานสัมพันธ์สายใยรัก" (6 ต.ค.2562)
เบรนเท็น สแกน ร่วมกับมูลนิธิศูนย์บรณาการและพัฒนามนุษย์  ได้มีโอกาสสนับสนุนกิจกรรม นี้ด้วยนำทีม
ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์ลายนิ้วมือ  ไปสแกนลายนิ้วทั้ง 10 นิ้ว พร้อมวิเคราะห์ให้ครอบครัว (วิเคราะห์เบื้องต้น)

 โครงการครอบครัวสร้างชาติที่ ร.พ.เปาโล โชคชัย 4


รวมกิจกรรมสแสกนการกุศลงาน To be Number One วันที่ 6 ก.ย.2563

    สแกนลายนิ้วมือหาพรสวรรค์ในงานTobe number  One


 สแกนลายนิ้ว คุณลิเดีย-ศรัณย์รัชต์ ดีน และน้องเดมี่
ณ ลานกิจกรรม BCC Hall Central Ladprao
เซ็นทรัลลาดพร้าว  ลานกิจกรรมชั้น 5
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564
---
ผลการสแกนลายนิ้วคุณลิเดีย-ศรัณย์รัชต์ ดีน นักร้องนักแสดงชื่อดัง
ลายนิ้วพิเศษหลายนิ้ว ...โดยเฉพาะลายนิ้วนางซ้าย-ขวา:ปัญญาด้านการเข้าใจดนตรีและการเข้าใจภาษา เป็นลายแบบมัดหวาย UL-Ulnar Loop ผมผสมกับลายก้นหอย PE (Peacock Eye)  
...ก็เป็นที่ยืนยันได้ว่าคุณลิเดีย มีพรสวรรค์พิเศษด้านดนตรี การร้องเพลงและการแสดง
(เรียนรู้เพิ่มเติม ปัญญา 10 ด้าน ตรวจสอบได้จากลายนิ้วมือ  https://youtu.be/3_RQcynC3SY)

 ลีเดีย ศรัณย์รัชต์-อ.ธนพงศ์ -เบรนเท็น

สแกนลายนิ้วนางสาวไทย คุณนุ้ยสุจิรา อรุณพิพัฒน์ 
  คุณนุ้ยสุจิรา อรุณพิพัฒน์ เป็นนักแสดงและพิธีกรชาวไทย และเป็นนางสาวไทยประจำปี 2544
ลายนิ้วพิเศษหลายนิ้ว โดยเฉพาะนิ้วก้อยซ้าย:ปัญญาด้านเข้าใจภาพ มิติในการเห็น การออกแบบ การเรียนรู้ผ่านการมองเห็น  ลายนิ้วของคุณนุ้ยเป็นลายก้นหอยแบบ PE (Peacock Eye)  
...ผมได้อธิบายว่า คุณนุ้ยเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์ด้านภาพ  การเข้าใจภาพ เข้าใจมิติภาพ และสามารถวาดภาพ  หรือถ่ายภาพได้ดีเป็นพิเศษ   คุณนุ้ยตอบว่า เคยได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดวาดภาพ  ครับ

 ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ และ อ.ธนพงศ์
ขอขอบคุณ คุณลิเดีย-ศรัณย์รัชต์ ดีน
ขอขอบคุณ  คุณนุ้ย-สุจิรา อรุณพิพัฒน์
ขอบคุณ ทีมงาน Organizer เซ็นทรัลลาดพร้าว


 

เกี่ยวกับเรา

BrainTen รับสแกนลายนิ้วมือและออกรายงานวิเคราะห์ เพื่อค้นหาพรสวรรค์ที่ซ่อนไว้แล้วนำไปใช้ให้เต็มศักยภาพ สร้างอนาคตที่ยอดเยี่ยม  แต่ละบุคคลล้วนมีความแตกต่างมีศักภาพในแบบของตนเอง การค้นพบอัจฉริยภาพ ความถนัด ความสามารถเฉพาะบุคคลที่มีมาแต่กำเนิดจึงเสมือนหนึ่งเราได้ค้นพบแผนที่ชีวิตของตนเอง มี GPS ที่จะนำพาเราไปสู่เป้าหมายได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
ดูเพิ่มเติม 

BrainTen

ศูนย์ สแกนลายนิ้วมือค้นพบพรสวรรค์
อัจฉริยภาพ ความถนัดของบุคคล ทุกเพศ ทุกวัย

Meeting Mall บางอ้อ เลขที่ 610 ชั้น 2 ห้อง 610 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 94 (ติดดับเพลิงบางอ้อ) แขวงบางอ้อ เขต บางพลัด กทม. 10700

 MRT สถานีบางอ้อ  / รถแมล์ 203,18, 175

  09 2494 5445 , 09 2463 2696
  LINE OA :@brainten
  brain10ten@gmail.com

เป็นหุ้นส่วนกับ Brianten Scan