our work process

 •  
 • User Research

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse et justo. Praesent mattis commodo augue. Aliquam ornare hendrerit augue.

 •  
 • Wireframes and Design

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse et justo. Praesent mattis commodo augue. Aliquam ornare hendrerit augue.

 •  
 • Development and Testing

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse et justo. Praesent mattis commodo augue. Aliquam ornare hendrerit augue.

Highlight

การเข้าใจและรู้จักตัวเอง คือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ

เหมือน
 
ต่าง
สิ่งที่ได้จากการสแกนลายนิ้ววิเคราะห์  
เบรนเท็นแตกต่าง มีที่นี่ที่เดียว

 

พรสวรรค์ ลายนิ้วมือบุคคลสำคัญระดับประเทศ-ระดับโลก 
บุคคลสำคัญที่เคยสแกนพรสวรรค์ผ่านลายนิ้วมือและรับผลวิเคราะห์กับ Brainten

"ค้นพบพรสวรรค์ ปั้นธุรกิจ 100 ล้าน"

 
 พรสวรรค์บุคคลสำคัญผ่านลายนิ้วมือ

 

ดูทั้งหมด

รู้จักตนเอง ค้นพบพรสวรรค์ ผ่านลายนิ้วมือ ได้ทุกเพศ ทุกวัย

 

กลุ่มเด็ก วัยเรียน นักเรียน นักศึกษา

"100พรสวรรค์ ล้านความคิดสร้างสรรค์ เริ่มต้นได้จากวัยเยาว์" ค้นหารู้ศักยภาพ ความถนัดความสามารถเฉพาะทางของตนเองเพื่อเลือกสายการเรียนที่เหมาะสอดคล้อง ส่งเสริมการเรียนและความสำเร็จกับอาชีพการงานในอนาคต เริ่มตั้งแต่อนุบาล ประถม มัธยม และระดับอุดมศึกษา ผลการวิเคราะห์ทำให้ทราบถึงพรสวรรค์ด้านที่เด่น และข้อด้วยควรปรับปรุง พหุปัญญา 10 ประการด้านเด่นดานด้อย, ความฉลาด IQ-ไอคิว, EQ-อีคิว, AQ-เอคิว ,CQ-ซีคิว , สายการเรียนหรือาอาชีพที่ถนัดเรียงลำดัลจากมากไปหาน้อย


(ดูตัวอย่างรายงานวิเคราะห์)

 

กรณีตัวอย่าง ต้องการทราบว่าตัวเองมีศักยภาพเป็นนักกีฬาหรือสามารถเล่นกีฬาแบบมืออาชีพได้หรือไม่ ผลวิเคระห์ลายนิ้วมือทราบได้อย่างแน่นอน

คลิกดูคลิป ประกอบ กลุ่มลายนิ้วของคนที่มีศักยภาพเป็นนักกีฬาอาชีพ

บุคคลวัยทำงาน ทุกระดับชั้น

ค้นหารู้ศักยภาพ ความถนัดความสามารถเฉพาะทางของตนเองเพื่อเลือกสายการเรียนที่เหมาะสอดคล้อง ส่งเสริมการเรียนและความสำเร็จกับอาชีพการงานในอนาคต เริ่มตั้งแต่อนุบาล ประถม มัธยม และระดับอุดมศึกษา ผลการวิเคราะห์ทำให้ทราบถึงพรสวรรค์ด้านที่เด่น และข้อด้วยควรปรับปรุง พหุปัญญา 10 ประการด้านเด่นดานด้อย, ความฉลาด IQ-ไอคิว EQ-อีคิว AQ-เอคิว CQ-ซีคิว , สายการเรียนหรือาอาชีพที่ถนัดเรียงลำดัลจากมากไปหาน้อย

 

(ดูตัวอย่างรายงานวิเคราะห์)

 

กรณีตัวอย่าง ต้องการทราบว่าตัวเองมีศักยภาพเป็นนักกีฬาหรือสามารถเล่นกีฬาแบบมืออาชีพได้หรือไม่ ผลวิเคระห์ลายนิ้วมือทราบได้อย่างแน่นอน
คลิกดูคลิป ประกอบ กลุ่มลายนิ้วของคนที่มีศักยภาพเป็นนักกีฬาอาชีพ

หน่วยงานองค์กรเอกชนและภาครัฐ

จัดคัดคนให้เหมาะสมกับงาน คัดกรองคนเพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคคลากรในองค์กรใดๆ คือหัวใจของความสำเร็จ การสแกนวิเคราะห์หาศักยภาพด้านที่เด่น ศักยภาพโดยรวม และด้านที่ด้อยของบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งสำคัญ เพื่อตรวจสอบหรือคัดกรองเบื้องต้นว่าคนกับงานที่เป็นอยู่ปัจจุบันเหมาะสมกันแล้วยัง ได้จัดคนให้ถูกต้องกับงานหรือยัง ถ้าถูกต้องแล้วก็พัฒนาด้านเด่น เพิ่มศักยภาพขึ้นไปได้อีก แต่ถ้ายังไม่ถูกต้องก็จะสามารถเห็นแนวทางเพื่อการแก้ไขจัดการ ไม่ว่าจะด้วยการพัฒนาปรับปรุง หรือการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม

(ดูตัวอย่างรายงานวิเคราะห์)

คู่รัก ครอบครัว

รู้จักนิสัยตนเองและตัวตนของสมาชิกในครอบครัวเพื่อการสื่อสารที่เหมาะสม สร้างความรักความเข้าใจในครอบครัว หลายคู่ที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันไม่ราบรื่น จนกระทั้งต้องเลิกรากัน หลายเหตุปัจจัยที่ไม่เข้าใจหรือปรับตัวเข้าหากันไม่ได้ หนึ่งในสาเหตุคือไม่รู้จักนิสัยที่แท้จริงของตัวเองและไม่รู้นิสัยที่แท้จริงของคู่รัก มีหลายคู่มาสแกนลายนิ้วมือก่อนแต่งงาน พบว่ามีนิสัยหรือมีปัจจัยขัดแย้ง ลายนิ้วมือบอกได้และแนะนำแนวทางแก้ไขปรับปรุงได้ หรือแม้แต่คู่ที่แต่งงานกันแล้วใช้ชีวิตมาร่วมกันไม่ราบรื่น ลายนิ้วมือสามารถทราบถึงลักษณะนิสัยที่แต่ละฝ่ายควรปรับแก้ไขเพื่อความรักความสัมพันธ์ที่ราบรื่น


(คลิกดูตัวอย่างครอบครัว)

 

เจ้าของผู้ประกอบการStartup อาชีพอิสระ ที่ปรึกษา นักการตลาด หมอดู ฯลฯ

ผู้ประกอบการ Startup ที่ต้องการเริ่มต้นกิจการด้วยตนเองอยากทราบศักยภาพและความสอดคล้องในธุรกิจการงานกับตัวเอง หรือผู้ประกอบการที่ต้องการขยายกิจการต้องการทราบแนวทางและศักยภาพของตนเองกับสิ่งที่กำลังจะทำต่อ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระทั่วไปต้องการรู้จุดเด่น จุดด้อยของตัวเองเพื่อพัฒนศักยภาพและปรับปรุงด้านที่ด้อยเพื่อส่งเสริมความสำเร็จก้าวหน้าในอาชีพการงาน กรณีที่ต้องการทราบว่าท่านเองสามารถเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ประกอบการได้หรือไม่ ดูลายนิ้วมือเบื้องต้นก็พอทราบได้ แต่ถ้าสแกนออกรายงานวิเเคราะห์แล้วจะทำให้ทราบถึงอาชีพที่เหมาะสมและศักยภาพด้านต่างๆ ไดอย่างแน่นอน มีรายงานวิเคราะห์ลายนิ้วมือผู้ที่ประกอบธุรกิจระดับ 10,000 ล้าน 1,000ล้าน และ 100 ล้าน ผลจากการสแกนสามารถมองเห็นศักยภาพการเข้าถึงความสำเร็จได้


(ดูตัวอย่างรายงานวิเคราะห์ รวย 10,000 ล้าน)

   สแกนลายนิ้ว ประโยชน์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

 
 

คอร์สสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ลายผิวนิ้วมือ

ลายนิ้วมือสมองทองคำ

หมอดูผู้แม่นที่สุดในโลก ไขรหัสลับชีวิตได้ จาก(ป)ลายนิ้วมือ

ค้นพบพรสวรรค์ที่ซ่อนไว้ นำไปใช้ได้เต็มศักยภาพ เพื่ออนคตที่เป็นเลิศ

 

 

ราคา 5,900 ฿

FREE ผู้เข้าอบรมรับฟรีออกเล่มรายงานวิเคราะห์ฉบับเต็ม ( 1 คน)
qr-code
 
  โทร. 09 2494 5445, 092 463 2696
  Line OA :@brainten

 

ผลวิเคราะห์จากการสแกน มีความแม่นยำและ นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ?

การสแกนลายนิ้วมือเพื่อค้นหาพรสวรรค์ศักยภาพ ความสามารถ ความถนัดเฉพาะบุคคลได้จริงหรือไม่? อย่างไร?

วิทยาศาสตร์ลายนิ้วมือ เป็นเครื่องมือที่นำมาใช้ทั้งในด้านการศึกษาและการกีฬา
เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในหลายประเทศทั่วโลกทั้งในยุโรปและเอเชียมีความแม่นยำ 90-95 %  ปี 2513 สหภาพโซเวียตใช้ศาสตร์การวิเคราะห์ลายนิ้วมือเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิก มีการบันทึกว่าประเทศจีนได้ทำการวิจัยหาศักษยภาพ พรสวรรค์ผ่านลายนิ้วมือและมีความสัมพันธ์กับยีนส์ของแต่ละบุคคล
ประเทศไทยก็มีการนำศาสตร์นี้เข้ามาใช้หลายหน่วยงาน เพื่อวิเคราะห์และค้นหาศักยภาพ พรสวรรค์ มีมาแต่กำเนิด ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการเลือกสายการเรียนหรืออาชีพการงานให้สอดคล้องกับตัวเองของแต่ละบุคคล  อย่างไรก็ตามอาจมีปัจจัยอื่นที่ทำให้เปลี่ยนแปลงเป็นต้นว่าสภาพแวดล้อม สังคม โภชนาการและ การพัฒนาที่ถูกต้องเหมาะสมตามช่วงของวัย

site-img48

Dr. john E Purkinje

ค.ศ.1823

ค้นพบว่าลายผิวก่อตัวตั้งแต่ สัปดาห์ที่ 13 และแบ่ง ลายผิวนิ้วมือออกเป็น 9 แบบ

site-img49

Dr. Charles bell

ค.ศ.1832

ศัลยแพทย์ ผู้ค้นพบความสัมพันธ์ระบบประสาท สมองกับลายผิวนิ้วมือ

site-img50

Sir francis galton

ค.ศ.1893

นักมนุษย์วิทยาพิมพ์บทความลายนิ้วมือระบุตัวตนบุคคลได้ และเป็นที่ยอมรับถึงปัจจุบัน ลายนิ้วมือเป็นอัตลักษณ์เฉพาะบุคคล

site-img50

Dr.Howard Gardner

ค.ศ.1983

ทฤษฎีพหุปัญญา 8 ด้าน  ที่สามารถนำมาเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์ลายนิ้วมือได้ และเป็นประโยชน์ต่อด้านการศึกษา

วิดีโอ

บทความ

 • เกี่ยวกับเรา

  BrainTen รับสแกนลายนิ้วมือและออกรายงานวิเคราะห์ เพื่อค้นหาพรสวรรค์ที่ซ่อนไว้แล้วนำไปใช้ให้เต็มศักยภาพ สร้างอนาคตที่ยอดเยี่ยม  แต่ละบุคคลล้วนมีความแตกต่างมีศักภาพในแบบของตนเอง การค้นพบอัจฉริยภาพ ความถนัด ความสามารถเฉพาะบุคคลที่มีมาแต่กำเนิดจึงเสมือนหนึ่งเราได้ค้นพบแผนที่ชีวิตของตนเอง มี GPS ที่จะนำพาเราไปสู่เป้าหมายได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
  ดูเพิ่มเติม 

  BrainTen

  ศูนย์ สแกนลายนิ้วมือค้นพบพรสวรรค์
  อัจฉริยภาพ ความถนัดของบุคคล ทุกเพศ ทุกวัย

  Meeting Mall บางอ้อ เลขที่ 610 ชั้น 2 ห้อง 610 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 94 (ติดดับเพลิงบางอ้อ) แขวงบางอ้อ เขต บางพลัด กทม. 10700

   MRT สถานีบางอ้อ  / รถแมล์ 203,18, 175

    09 2494 5445 , 09 2463 2696
    LINE OA :@brainten
    brain10ten@gmail.com